obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 GDPR 
 O našej materskej škole 
 - Oznamy 
 + Školský rok 2019/2020 
 Jedálny lístok 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa stránok 
 Darujte 2% deťom 
 Tlačivá na stiahnutie 

 
Vážení rodičia a priatelia našej MŠ


    Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje Vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy.
    Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok)a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti.
    Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy.
    Potrebné tlačivá:
-potvrdenie o zaplatení dane za r. 2018 - vydá Vám
váš zamestnávateľ
- vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%.
    Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v kolónke :Tlačivá na stiahnutie.
    Odovzdať ich treba na daňový úrad, príp. v MŠ najneskôr do
30. apríla 2019- tí, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ
30. marca 2019 - tí, ktorí daňové priznanie podávajú sami ( podnikaltelia).

V mene detí všetkým darcom patrí veľké ĎAKUJEME!

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web