obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
 Aj doma sa hráme, zabávame a učíme 
 GDPR 
 O našej materskej škole 
 - Oznamy 
 + Školský rok 2019/2020 
 Jedálny lístok 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa stránok 
 Darujte 2% deťom 
 Tlačivá na stiahnutie 

Vážení rodičia a priatelia našej MŠ

Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy. 
Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok) a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti. 
Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy. 


Potrebné tlačivá:

  • Potvrdenie o zaplatení dane za r. 2019 - vydá Vám váš zamestnávateľ
  • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%
Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v kolónke: Tlačivá na stiahnutie. 
Odovzdať ich treba na daňový úrad, príp. v MŠ najneskôr do: 
  • 30. apríla 2020 - tí, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ
  • 30. marca 2020 - tí, ktorí daňové priznanie podávajú sami (podnikatelia).
V mene detí všetkým darcom patrí veľké ĎAKUJEME!  


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web