obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 O našej materskej škole 
 - Oznamy 
 - Školský rok 2017/2018 
    Akcia MŠ 
    + Triedy 
    Fotogaléria archív 
    Kalendár aktivít 
    Krúžky 
    Rodičovské združenie 
    Rada školy 
    Správa o VVČ 
    + Verejné obstarávanie 
 + Jedáleň 
 Jedálny lístok 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa stránok 
 Darujte 2% deťom 
 Tlačivá na stiahnutie 
RADA ŠKOLY


Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym      
orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy     
a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a     
ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.     
Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.     
  
 


Členovia rady školy
 
 


Denisa Ivánová                     predseda RŠ
Bc. Alexandra Müllerová       zástupca pedag. zamestnancov
Marcela Plavá                       zástupca rodičov
Ing. Gabriela Kajošová          zástupca rodičov
Zuzana Mészárosová            zástupca rodičov
Helena Vajdová                    zástupca nepedag. zamestnancov
Peter Závodský                     delegovaný mestom
MUDr. Helena Kertészová      delegovaná mestom
Zsolt Takáč                           delegovaný mestom

 
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web